sklenice
bar
kava
smoke
lavender smoke
martini

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Otázky a odpovědi

ODPOVÍDÁ MARTIN KRAUT, ŘEDITEL SOUTĚŽE CZECH BAR AWARDS A VYDAVATEL B2B ČASOPISU BARLIFE, KTERÝ SOUTĚŽ KAŽDOROČNĚ VYHLAŠUJE.

KDO SOUTĚŽ CZECH BAR AWARDS ORGANIZUJE?

Soutěž vznikla v roce 2008 a organizuje ji odborný časopis Barlife - specializovaný dvouměsíčník, určený v první řadě profesionálům – majitelům a manažerům gastronomických podniků vyšší a nejvyšší kategorie v ČR a na Slovensku.

JSOU PODOBNÉ SOUTĚŽE I VE SVĚTĚ?

Ano a většinou jsou stejně jako u nás vyhlašovány odbornými gastronomickými časopisy. Nejznámější jsou německé Mixology Bar Awards, vyhlašované stejnojmenným časopisem. 

JAKÝ JE SYSTÉM HODNOCENÍ?

Metodika je rozdělena na dvě fáze. V první je sestavena finální nominace pěti podniků v každé kategorii, které získaly nejvíce hlasů od akademie (Bar Awards Academy - poradní sbor, složený z odborníků z nápojové gastronomie, zástupců partnerů a gastro médií) a časopisu Barlife. Ve druhé fázi vybírá vítěze z finálové pětice odborná porota. Ta ohodnotí každý z nominovaných podniků na základě osobní návštěvy podle přísných hodnotících kritérií, sestavených dle specifik jednotlivých kategorií. Z každé pětice takto vzejde vítěz své kategorie.

MOHOU SE BARY, KAVÁRNY A KLUBY DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT SAMY?

Soutěž je primárně určena pro profesionály, ale veřejnost (i samotné podniky) mohou poradnímu sboru zasílat tipy na zajímavé bary, kluby nebo kavárny, které by mohly aspirovat na vítězství a to až do 31. srpna 2016 na e-mail alice.chalupska@barlife.cz Každý tip bude objektivně zhodnocen.

CO KDYŽ ZVÍTĚZÍ STEJNÝ PODNIK JAKO VLONI?

Každý podnik může vyhrát nejvyšší cenu jen třikrát. Pokud se to některému baru, klubu nebo kavárně povede, přejde do „síně slávy“ a nebude moci být již v dalších letech nominován.

JAK SE LIŠÍ JINÉ SOUTĚŽE A CZECH BAR AWARDS?

Jiné soutěže se zaměřují na veřejnost, kdy samotní návštěvníci hlasují pro nejlepší bary a podniky. Czech Bar Awards je soutěž profesionálů z nápojové branže, nominace jsou výhradně v kompetenci odborníků – členů Bar Awards Academy a také i hodnocení je pouze v rukou odborné poroty.

JAKÉ JE SLOŽENÍ POROTY?

V porotě zasednou odborníci na jednotlivé kategorie soutěže - bary, kavárny, kluby i design: zástupci organizátora, časopisu Barlife, České barmanské asociace a další. (jmenný seznam najdete na webu barawards.cz v sekci O Soutěži)

CO PŘESNĚ POROTCI HODNOTÍ?

Hodnocení probíhá na základě přísných kritérií, které jsou z části šité na míru dané kategorii. Těchto kritérií je téměř třicet a zahrnují chování personálu, kvalitu a chuť podávaného produktu, design, čistotu prostředí a mnoho dalších.

JAKOU VÝHRU ZÍSKÁ VÍTĚZ KATEGORIE?

Každý partner kategorie daruje vítězi hodnotnou cenu, dále si podnik odnáší trofej s logem Czech Bar Awards a v neposlední řadě i prestiž nejlepšího podniku.

KDY BUDE VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ CZECH BAR AWARDS?

Vyhlášení vítězů se koná 18. 10. 2016.

 

ODPOVÍDÁ ALEŠ SVOJANOVSKÝ - PREZIDENT CZECH BARTENDERS ASSOCIATION

OD SAMOTNÉHO POČÁTKU ÚZCE SPOLUPRACUJETE NA SOUTĚŽI CZECH BAR AWARDS, ZMĚNILA SE BAROVÁ SCÉNA ZA POSLEDNÍ ROKY?

Hodnocení Czech Bar Awards je z pohledu České barmanské asociace velmi potřebné. Nejen že každoročně srovná úroveň všech kvalitních podniků, ale hlavně motivuje ty, kteří neuspěli, k další snaze zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Úroveň barů a kaváren se neustále zlepšuje, a to nejen po stránce designu či technologického vybavení. Zejména znalosti a dovednosti barmanů a baristů soutěžících podniků jsou na špičkové úrovni. Právě v těchto aspektech vidím hlavní přínos soutěže a její vliv na pozitivní změny v barech a kavárnách posledních let. Věřím, že nás v letošním roce opět překvapí další špičkové provozy.

JSOU NAŠI BARMANI V ZAHRANIČÍ ÚSPĚŠNÍ?

Málokterá země se může pochlubit tak úspěšnými barmany. Jiří Němec, Zdeněk Kaštánek, Ondřej Pospíchal, Alex Kratěna, Jan Liška, Roman Kristek a mnozí další pracují v top barech po celém světě. Česká barová škola je ve světě velmi uznávána, proto jsme také opakovaně zváni k účasti v soutěžích po Evropě, ale té ve vzdálených destinacích na Tchaj-wanu, Hongkongu apod. Myslím, že jsme v tomto ohledu více než úspěšní. 

JAK VNÍMÁTE POSTOJ SPOLEČENSKÝCH MÉDIÍ K BARMANSTVÍ A VŮBEC K MIXOLOGII? NEJSOU UPOZADĚNY MÍCHANÉ NÁPOJE A CELÁ TATO KULTURA VÍNEM A VINAŘSKOU TEMATIKOU?

S vínem je to podobné jako s koktejly, 40 let temna pokřivilo oba segmenty. Jde o to, aby se úroveň konzumovaných nápojů neustále zvyšovala. Myslím, že koktejlové problematice a ingrediencím pro jejich přípravu je v současnosti věnován podstatně větší prostor než dříve, ale pochopitelně právě společenská média mohou povědomí o mixologii velmi pomoci. Jde však také o to vybrat kvalitní a odborně ověřené informace a vhodná témata.