CZECH BAR AWARDS 2013 - SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ BARY, KAVÁRNA A KLUBY ČESKÉ REPUBLIKY

Odpovídá Martin Kraut, ředitel soutěže Czech Bar Awards a vydavatel B2B časopisu Barlife, který soutěž pořádá.

Kdo soutěž CZECH BAR AWARDS organizuje?

Soutěž vznikla v roce 2008 a organizuje ji časopis Barlife - specializovaný dvouměsíčník, určený v první řadě profesionálům – majitelům a manažerům gastronomických podniků vyšší a nejvyšší kategorie v ČR a na Slovensku. Odborným garantem a spolupořadatelem soutěže je Česká barmanská asociace.

Jsou podobné soutěže i ve světě?

Ano a většinou jsou stejně jako u nás vyhlašovány odbornými gastronomickými časopisy. Např. The Class a britské Bar Awards, Mixology magazine a německé Mixology Bar Awards nebo Bar Magazine a tamní slovenské Bar Awards.

Jaký je systém hodnocení?

Metodika je rozdělena na dvě fáze. V první je sestavena finální nominace šesti podniků v každé kategorii, které získaly nejvíce hlasů od akademie (Bar Awards Academy - poradní sbor, složený z odborníků z nápojové gastronomie, zástupců partnerů a gastro médií) a jeden podnik nominovaný časopisem Barlife. Ve druhé fázi vybírá vítěze z finálové šestice odborná porota. Ta ohodnotí každý z nominovaných podniků na základě osobní návštěvy podle přísných hodnotících kritérií, sestavených dle specifik jednotlivých kategorií. Z každé šestice vzejde vítěz své kategorie.

Mohou se bary, kavárny a kluby do soutěže přihlásit samy?

Soutěž je primárně určena pro profesionály, ale veřejnost (i samotné podniky) mohou poradnímu sboru zasílat tipy na zajímavé bary, kluby nebo kavárny, které by mohly aspirovat na vítězství a to až do 26. září na e-mail nominace@barawards.cz Každý tip bude objektivně zhodnocen.

Co když zvítězí stejný podnik jako vloni?

Každý podnik může vyhrát nejvyšší cenu jen třikrát. Pokud se to některému baru, klubu nebo kavárně povede, přejde do „síně slávy“ a nebude moci být již v dalších letech nominován.

Jak se liší soutěže Grand Bar a Czech Bar Awards?

Jsou to dvě zcela odlišné soutěže na podobné téma, něco jako Ceny Akademie Anděl a Zlatý slavík v hudbě. Grand Bar se zaměřuje na veřejnost, kdy samotní návštěvníci hlasují pro bary. Czech Bar Awards je soutěž profesionálů z nápojové branže, nominace jsou výhradně v kompetenci odborníků – členů Bar Academy a také i hodnocení je pouze v rukou odborné poroty.

Jaké je složení poroty?

V porotě zasednou odborníci na jednotlivé kategorie soutěže - bary, kavárny, kluby i design: zástupci organizátora, časopisu Barlife, České barmanské asociace, Asociace hotelů a restaurací, vydavatel německého časopisu Mixology a další. (jmenný seznam najdete na webu barawards.cz v sekci O soutěži)

Co přesně porotci hodnotí?

Hodnocení probíhá na základě přísných kritérií, které jsou z části šité na míru dané kategorii. Těchto kritérií je 27 a zahrnují chování personálu, kvalitu a chuť podávaného produktu, design, čistotu prostředí a mnoho dalších.

Jakou výhru získá vítěz kategorie?

Každý partner kategorie daruje vítězi hodnotnou cenu, dále si podnik odnáší trofej s logem Czech Bar Awards a v neposlední řadě i prestiž nejlepšího podniku.

Kdy bude vyhlášení vítězů Czech Bar Awards 2013 a mohu se ho zúčastnit?

Vyhlášení vítězů se koná 28.10. 2013. Přestože je celá akce koncipována pro profesionály, pro veřejnost bude k dispozici omezený počet míst. Informace o vstupenkách budou na webu barawards.cz v průběhu října.

Odpovídá Aleš Svojanovský - prezident Czech Bartenders Association

Od samotného počátku úzce spolupracujete na soutěži Czech Bar Awards, změnila se barová scéna za poslední roky?

Od samotného počátku úzce spolupracujete na soutěži Czech Bar Awards, změnila se barová scéna za poslední roky? Hodnocení Czech Bar Awards je z pohledu České barmanské asociace velmi potřebné. Nejen že každoročně srovná úroveň všech kvalitních podniků, ale hlavně motivuje ty, kteří neuspěli, k další snaze zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Úroveň barů a kaváren se neustále zlepšuje, a to nejen po stránce designu či technologického vybavení. Zejména znalosti a dovednosti barmanů a baristů soutěžících podniků jsou na špičkové úrovni. Právě v těchto aspektech vidím hlavní přínos soutěže a její vliv na pozitivní změny v barech a kavárnách posledních let. Věřím, že nás v letošním roce opět překvapí další špičkové provozy.

 

Projevila se nějak hospodářská recese na barech, klubech a kavárnách v Česku?

Hospodářská recese jistě přinesla snížení tržeb, způsobené nižší návštěvností podniků. Je však třeba si všimnout také jejího pozitivního vlivu, jímž byla v případě mnoha podniků větší koncentrace na nabízené produkty, jejich kvalitu, užití nových technologických postupů při přípravě koktejlů i kávových specialit. Dnes se v barech snadno setkáte s prvky molekulární mixologie stejně jako s různými twistovanými koktejly nebo zajímavým servisem výjimečných koktejlů či káv. Rychle se zavádějí nové technologie nabízející třeba ledové koule, různě ochucené cukrové vaty a mnoho dalšího, a to zejména proto, aby si bary udržely stávající zákazníky a přilákaly nové, a tak minimalizovaly vlivy ekonomické krize. Hospodářská recese zajistila také pozitivní selekci gastronomických podniků a ty nejméně schopné vyřadila ze hry. Věřím, že jejich místo velmi rychle zaplní podniky nabízející špičkovou práci barmanů a baristů.

   

Jsou naši barmani v zahraničí úspěšní?

Málokterá země se může pochlubit tak úspěšnými barmany. Jiří Němec, Zdeněk Kaštánek, Ondřej Pospíchal, Alex Kratěna, Jan Liška, Roman Kristek a mnozí další pracují v top barech po celém světě. Česká barová škola je ve světě velmi uznávána, proto jsme také opakovaně zváni k účasti v soutěžích po Evropě, ale té ve vzdálených destinacích na Tchaj-wanu, Hongkongu apod. Myslím, že jsme v tomto ohledu více než úspěšní.

     

Jak vnímáte postoj společenských médií k barmanství a vůbec k mixologii? Nejsou upozaděny míchané nápoje a celá tato kultura vínem a vinařskou tematikou?

S vínem je to podobné jako s koktejly, 40 let temna pokřivilo oba segmenty. Jde o to, aby se úroveň konzumovaných nápojů neustále zvyšovala. Myslím, že koktejlové problematice a ingrediencím pro jejich přípravu je v současnosti věnován podstatně větší prostor než dříve, ale pochopitelně právě společenská média mohou povědomí o mixologii velmi pomoci. Jde však také o to vybrat kvalitní a odborně ověřené informace a vhodná témata.

 

Jaké jsou cíle České barmanské asociace pro letošní a příští rok?

Hlavním a stálým cílem je přinášet profesionálním barmanům a baristům stále nové informace, umožňovat jim setkávat se na akcích CBA a motivovat ke vstupu do asociace další odborníky z branže. Stálým cílem je osvěta, tedy poskytování informací o alkoholických i nealkoholických koktejlech a kávových specialitách laické veřejnosti. Letos nás čeká organizace Konference I.B.A. (Mezinárodní barmanská asociace), v rámci které se uskuteční W.C.C. - World Cocktail Competition 2013, tedy oficiální mistrovství světa barmanů. Toto setkání barmanů z více než šedesáti zemí světa bude bezesporu největší a nejsledovanější světovou barmanskou akcí roku 2013. Věřím, že se nám vše povede a oslavíme důstojně výjimečnost barmanské profese a krásu a lahodnost míchaných nápojů.