Soutěžní kategorie ročníku 2013

  • Nejlepší café bar / kavárna, partner kategorie Julius Meinl Coffee
  • Nejlepší cocktail bar, partner kategorie Absolut
  • Nejlepší design bar, partner kategorie Tatratea
  • Nejlepší hotelový bar, partner kategorie Bohemia Sekt
  • Nejlepší klub, partner kategorie Becherovka Lemond
  • Nejlepší nový podnik, partner kategorie Amundsen
  • Nejlepší pub / pivní bar, partner kategorie Heineken

Kritéria pro soutěžní kategorie

Nejlepší café bar/ kavárna

Kategorie je vyhrazena pro podniky, které kladou důraz na kávu a její podávání. Pozornost věnují jejímu výběru, šíři nabídky nebo například různým metodám přípravy. Hodnotí se především nabídka a podávání kávy, její správná příprava a samozřejmě chuť, ale také celková úroveň a kvalita služeb, profesionalita, znalosti a dovednosti personálu, interiér a atmosféra podniku.

Nejlepší cocktail bar

Kategorie je vyhrazena pro podniky, jejichž nabídka je postavena na míchaných nápojích. Mají nápaditě sestavené koktejlové menu a přípravě koktejlů věnují maximální péči. Hodnotí se především nabídka a podávání míchaných nápojů, jejich příprava a samozřejmě chuť, ale také celková úroveň a kvalita služeb, profesionalita, znalosti a dovednosti personálu, interiér a atmosféra podniku.

Nepřehlédněte! Podnik, který se v některé z kategorií Czech Bar Awards umístí třikrát první, vstupuje do Síně slávy a nemůže se nadále soutěže účastnit. V roce 2012 vstoupil do Síně slávy Bugsyʼs Bar, proto vás prosíme, abyste tento podnik již nenominovali.

Nejlepší design bar

Kategorie je vyhrazena pro podniky napříč všemi kategoriemi, které vynikají designem interiéru. Podstatná přitom není spolupráce podniku s významným architektem či designérem, ale originalita interiéru a jeho vyladění do nejmenšího detailu. Hodnotí se soulad konceptu a designu, funkčnost, vzhled menu, korporátní prvky (logo, web atp.). Podstatná je ale samozřejmě také úroveň nabízených gastronomických služeb.

Nejlepší hotelový bar

Kategorie je vyhrazena pouze pro bary nebo kavárny, které jsou součástí hotelů a jiných ubytovacích zařízení a zaměřují se výrazněji na nabídku koktejlů, destilátů nebo například champagne. Hodnotí se především vzhled a obsah menu, nabídka a podávání nápojů, příprava a chuť koktejlů, ale také celková úroveň a kvalita služeb, profesionalita, znalosti a dovednosti personálu, interiér a atmosféra podniku.

Nejlepší klub

Kategorie je vyhrazena pro kluby všech hudebních žánrů, taneční kluby, diskotéky apod. s určitým programem a pevným barem. Hodnotí se jak koncept podniku včetně programu, který pro své hosty připravuje, tak vzhled a obsah menu, nabídka a podávání nápojů, příprava a chuť koktejlů, ale také celková úroveň a kvalita služeb, profesionalita, znalosti a dovednosti personálu, interiér a atmosféra podniku.

Nejlepší nový podnik

Nová kategorie Czech Bar Awards je vyhrazena pro podniky napříč všemi kategoriemi, které byly otevřeny až po 1. lednu 2013, ale navzdory krátkému provozu si již svým konceptem, nabídkou nebo službami vybudovaly jisté renomé. Hodnotí se především koncept podniku, nabídka a podávání nápojů, ale také celková úroveň a kvalita služeb, profesionalita, znalosti a dovednosti personálu, interiér a atmosféra podniku.

Nejlepší pub / pivní bar

Kategorie je vyhrazena pro pivnice, hospody, pivní bary apod. Hodnotí se koncept podniku, nabídka piva a především péče o jeho kvalitu, co se sanitace i čepování týče. Důraz je kladen také na podávání piva – odpovídající sklo, správnou teplotu, vzhled a chuť nápoje. Boduje se rovněž celková úroveň a kvalita služeb, profesionalita, znalosti a dovednosti personálu, interiér a atmosféra podniku.